เลือกภาษาเว็บไซต์
นายอิลหยัต คชสวัสด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับ ศพจ.เชียงใหม่
CHIANGMAI SKILL
หน่วยงานภายใน
CHIANGMAI SKILL
บริการประชาชน
CHIANGMAI SKILL
KM Conner
CHIANGMAI SKILL
เอกสารองค์กร
CHIANGMAI SKILL
เอกสาร-ดาว์นโหลด
CHIANGMAI SKILL
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ พิจารณา ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน "โครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงา
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โครงการดี ๆ ?เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"
พบการอบรมฟรี..กับโครงการดี ๆ ?เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"?(New Entrepreneurs Creation ? NEC) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เพิ่มช่องทางติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
เพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อความสะดวก รวมเร็ว
ข่าวฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหรไทยรองรับครัวไทยสู
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร (พนักงาน,พ่อครัว-แม่ครัว หรือเจ้าของกิจการร้านอาหาร) , พนักงานในสถานประกอบกิจการ ด้านร้านอาหาร-โรงแรม-ภัคตาคาร (เชฟ,กุ๊ก โรงแรม-ภัตตาคาร) ด้านอาหารเท่าน
เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
โครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เพื่อปรับพฤติกรรมการทำงานขิงลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมา
ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้...... (ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนตุ
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 22 สาขา
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ ส
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
กิจกรรม ศพจ.
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
นายอิลหยัต คชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประชุมโครงการพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทบทวน และสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ผ่
เปิดฝึกอบรมโครงการคลินิก ฯ
เปิดฝึกอบรมโครงการคลินิก ฯ สาขาจิตวิทยาการบริหารคน ให้กับพนักงานของบริษัท จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 9,10,14 ก.ค.57 ณ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้ว
นายอิลหยัต คชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยนาโน" โดยสวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ วิสาหกิจชุมชน OTOP และผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่
การประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2557
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2557 โดยมีรองผู้ว่าราชก
โครงการขยายความคุ้มครอง ประกันสังคมมาตรา40
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่นำกิจกรรม จัดนิทรรศการเข้าร่วมโครงการขยายความความคุ้มครองประกันสังคม มาตรา. 40 และทางเลือกที่ 3 และการปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติ โดยผู้ว่าราช
โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ร่วมออกให้บริการประชาชนตามภารกิจ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์ดรปกครองส่วนท้
ฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
นายอิลหยัต คชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้เข้าอบรมจำนวน 65 คน ทั้งสิ้นจำนวน 4
Chiangmai Skill Channel (VDO Clip)
เกี่่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
บริการประชาชน
เอกสารทั่วไป
ดาว์นโหลด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5312-1002-3 โทรสาร. 0-5312-1001 E-mail: info@chiangmaiskill.go.th
POWER BY NUNTAPUN.COM
ระบบจัดการเว็บไซต์