เลือกภาษาเว็บไซต์
นายอิลหยัต คชสวัสด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับ ศพจ.เชียงใหม่
CHIANGMAI SKILL
หน่วยงานภายใน
CHIANGMAI SKILL
บริการประชาชน
CHIANGMAI SKILL
KM Conner
CHIANGMAI SKILL
เอกสารองค์กร
CHIANGMAI SKILL
เอกสาร-ดาว์นโหลด
CHIANGMAI SKILL
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มช่องทางติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
เพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อความสะดวก รวมเร็ว
ข่าวฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
เชิญร่วมเข้าฝึกอบรมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กรรมการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมา
ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้...... (ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนตุ
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 22 สาขา
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะและจ้างเหมาบ
ร่างเอกสารประกวดราคา TOR
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ ส
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
กิจกรรม ศพจ.
การเสวนาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบกิจการต้นแบบ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเสวนาเรื่องแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบกิจการต้นแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเสนอผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแ
มหกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ กระทรวงแรงงานพบประชาชน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "มหกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ กระทรวงแรงงานพบประชาชน" ในงานมหกรรมคอนเสริร์ตคืนความสุข
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกกิจกรรมยกระดับฝ
สาขาการพัฒนาศักยภาพครูฝึกพี่เลี้ยงในสถานประกอบกิจการ จำนวน 18 ชั่วโมง โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) โดยทำการฝึกให้พนักงานในสถานประก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการและติดตามผลการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งมอบวุฒิบัต
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการฝึกอบรมโครงการครัวไทยฯ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ และติดตามผลการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรสำหรับพนักงาน
มอบวุฒิบัตร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรในโครงการ 4 สร้าง : สร้างโอกาส สร้างฝัน สร้างอนาคต สร้างอาชีพ กับเซ็นทารา ณ โรงแรมเซ
โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แรงงานไทย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเปิดฝึกอบโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ให้แก่พนักงานของโรงแรมรติล้านนา ริเวอรืไซด์ สปา รี
อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ (กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ) ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝี
Chiangmai Skill Channel (VDO Clip)
เกี่่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
บริการประชาชน
เอกสารทั่วไป
ดาว์นโหลด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5312-1002-3 โทรสาร. 0-5312-1001 E-mail: info@chiangmaiskill.go.th
POWER BY NUNTAPUN.COM
ระบบจัดการเว็บไซต์