เลือกภาษาเว็บไซต์
นายอิลหยัต คชสวัสด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับ ศพจ.เชียงใหม่
CHIANGMAI SKILL
หน่วยงานภายใน
CHIANGMAI SKILL
บริการประชาชน
CHIANGMAI SKILL
KM Conner
CHIANGMAI SKILL
เอกสารองค์กร
CHIANGMAI SKILL
เอกสาร-ดาว์นโหลด
CHIANGMAI SKILL
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบั
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
อบรมการติดตั้งระบบท่อพีพีอาร์ในอาคาร
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมการติดตั้งระบบท่อพีพีอาร์ในอาคาร โครงการร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปะปา โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรร
ตารางฝึกยกระดับฝีมือแรงงานประจำเดือนพฤศิจกายน 2557
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
เชิญร่วมเข้าฝึกอบรมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กรรมการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมา
ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้...... (ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนตุ
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 22 สาขา
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
ศูนย์พัฒนาทฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต แบบ Leased line fiber optic
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะและจ้างเหมาบ
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ ส
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
กิจกรรม ศพจ.
การประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2557
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2557 โดยมีรองผู้ว่าราชก
กิจกรรมในงาน Lanna Expo 2014 วันแรก 19 กันยายน 2557
เริ่มต้นงาน Lanna Expo 2014 วันนี้ 19 กันยายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สาธิตการฝึกอาชีพ การทำข้าวปั้นญี่ปุ่นหลงไทย อารมณ์ประมาณ ข้าวปั้นลุยสวน ได้รับความสนใจจากผู
พิธีรับมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึก หลักสูตรพนักงานนวดไทย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทย ตามโครงการส่งเสริมตลาดบริการสุ
การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสาก
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสากล ตามความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใ
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมประจำหม้อ
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ จำนวน 42 ชั่วโมง ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 85 คน โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงให
มหกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ กระทรวงแรงงานพบประชาชน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "มหกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ กระทรวงแรงงานพบประชาชน" ในงานมหกรรมคอนเสริร์ตคืนความสุข
การเสวนาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบกิจการต้นแบบ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเสวนาเรื่องแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบกิจการต้นแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเสนอผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกกิจกรรมยกระดับฝ
สาขาการพัฒนาศักยภาพครูฝึกพี่เลี้ยงในสถานประกอบกิจการ จำนวน 18 ชั่วโมง โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) โดยทำการฝึกให้พนักงานในสถานประก
Chiangmai Skill Channel (VDO Clip)
เกี่่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
บริการประชาชน
เอกสารทั่วไป
ดาว์นโหลด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5312-1002-3 โทรสาร. 0-5312-1001 E-mail: info@chiangmaiskill.go.th
POWER BY NUNTAPUN.COM
ระบบจัดการเว็บไซต์