เลือกภาษาเว็บไซต์
นายอิลหยัต คชสวัสด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับ ศพจ.เชียงใหม่
CHIANGMAI SKILL
หน่วยงานภายใน
CHIANGMAI SKILL
บริการประชาชน
CHIANGMAI SKILL
KM Conner
CHIANGMAI SKILL
เอกสารองค์กร
CHIANGMAI SKILL
เอกสาร-ดาว์นโหลด
CHIANGMAI SKILL
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มช่องทางติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
เพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อความสะดวก รวมเร็ว
ข่าวฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
เชิญร่วมเข้าฝึกอบรมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กรรมการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมา
ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้...... (ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนตุ
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 22 สาขา
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ ส
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
กิจกรรม ศพจ.
ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
นายอิลหยัต คชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินีนาถ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญานตน จ
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร "82 พรรษาเทิดไท้พระมารดาแห่งแผ่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายความจงรักภักดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร "82 พรรษาเทิดไท้พระมารดาแห่งแผ่นดิน" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ
Chiangmai Skill Channel (VDO Clip)
เกี่่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
บริการประชาชน
เอกสารทั่วไป
ดาว์นโหลด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5312-1002-3 โทรสาร. 0-5312-1001 E-mail: info@chiangmaiskill.go.th
POWER BY NUNTAPUN.COM
ระบบจัดการเว็บไซต์