เลือกภาษาเว็บไซต์
นายอิลหยัต คชสวัสด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับ ศพจ.เชียงใหม่
CHIANGMAI SKILL
หน่วยงานภายใน
CHIANGMAI SKILL
บริการประชาชน
CHIANGMAI SKILL
KM Conner
CHIANGMAI SKILL
เอกสารองค์กร
CHIANGMAI SKILL
เอกสาร-ดาว์นโหลด
CHIANGMAI SKILL
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
เชิญร่วมอบรมสัมมนา "สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ขอเรียนเชิญบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรม เข้ารับการอบรมสัมมนา "สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมก
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มช่องทางติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
เพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อความสะดวก รวมเร็ว
ข่าวฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครฝึกอบรมหลักสู
* ยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 * วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น * วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัม
ตารางฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2557
รับสมัครประชาชนทั่วไป ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2557
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 22 สาขา
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ร
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุุ่นที่ 1/2558 ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ร
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุุ่นที่ 1/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ ส
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
กิจกรรม ศพจ.
การประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2557
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2557 โดยมีรองผู้ว่าราชก
กิจกรรมในงาน Lanna Expo 2014 วันแรก 19 กันยายน 2557
เริ่มต้นงาน Lanna Expo 2014 วันนี้ 19 กันยายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สาธิตการฝึกอาชีพ การทำข้าวปั้นญี่ปุ่นหลงไทย อารมณ์ประมาณ ข้าวปั้นลุยสวน ได้รับความสนใจจากผู
พิธีรับมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึก หลักสูตรพนักงานนวดไทย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทย ตามโครงการส่งเสริมตลาดบริการสุ
การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสาก
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสากล ตามความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใ
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมประจำหม้อ
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ จำนวน 42 ชั่วโมง ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 85 คน โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงให
มหกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ กระทรวงแรงงานพบประชาชน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "มหกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ กระทรวงแรงงานพบประชาชน" ในงานมหกรรมคอนเสริร์ตคืนความสุข
การเสวนาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบกิจการต้นแบบ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเสวนาเรื่องแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบกิจการต้นแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเสนอผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกกิจกรรมยกระดับฝ
สาขาการพัฒนาศักยภาพครูฝึกพี่เลี้ยงในสถานประกอบกิจการ จำนวน 18 ชั่วโมง โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) โดยทำการฝึกให้พนักงานในสถานประก
Chiangmai Skill Channel (VDO Clip)
เกี่่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
บริการประชาชน
เอกสารทั่วไป
ดาว์นโหลด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5312-1002-3 โทรสาร. 0-5312-1001 E-mail: info@chiangmaiskill.go.th
POWER BY NUNTAPUN.COM
ระบบจัดการเว็บไซต์