เลือกภาษาเว็บไซต์
นายอิลหยัต คชสวัสด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับ ศพจ.เชียงใหม่
CHIANGMAI SKILL
หน่วยงานภายใน
CHIANGMAI SKILL
บริการประชาชน
CHIANGMAI SKILL
KM Conner
CHIANGMAI SKILL
เอกสารองค์กร
CHIANGMAI SKILL
เอกสาร-ดาว์นโหลด
CHIANGMAI SKILL
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง แจ้งที่อยู่เว็บไซต์ใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้ง ?ยกเลิกการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์แห่งนี้? ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป
ข่าวฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรม "ครูนวดต้นแบบ" โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558
ประกาศรายชื่อและหลักสูตรที่เปิดลงทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพั
ผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนชำระเงิน ได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน(ห้องรับสมัคร) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 11.30 และ 13.00 - 16.00 น.
รับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครประชาชนทั่วไป ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานประจำ "เดือนมีนาคม 2558"
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร "ครูนวดต้นแบบ"
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร ?ครูนวดต้นแบบ? 30 ชั่วโมง
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 22 สาขา
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างงบพัฒนาจังหวัด ปี 2558 รุ่นที่ 1
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมกิจกรรมการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ ส
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
กิจกรรม ศพจ.
การประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2557
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2557 โดยมีรองผู้ว่าราชก
กิจกรรมในงาน Lanna Expo 2014 วันแรก 19 กันยายน 2557
เริ่มต้นงาน Lanna Expo 2014 วันนี้ 19 กันยายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สาธิตการฝึกอาชีพ การทำข้าวปั้นญี่ปุ่นหลงไทย อารมณ์ประมาณ ข้าวปั้นลุยสวน ได้รับความสนใจจากผู
พิธีรับมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึก หลักสูตรพนักงานนวดไทย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทย ตามโครงการส่งเสริมตลาดบริการสุ
การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสาก
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสากล ตามความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใ
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมประจำหม้อ
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ จำนวน 42 ชั่วโมง ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 85 คน โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงให
มหกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ กระทรวงแรงงานพบประชาชน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "มหกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ กระทรวงแรงงานพบประชาชน" ในงานมหกรรมคอนเสริร์ตคืนความสุข
การเสวนาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบกิจการต้นแบบ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเสวนาเรื่องแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบกิจการต้นแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเสนอผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกกิจกรรมยกระดับฝ
สาขาการพัฒนาศักยภาพครูฝึกพี่เลี้ยงในสถานประกอบกิจการ จำนวน 18 ชั่วโมง โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) โดยทำการฝึกให้พนักงานในสถานประก
Chiangmai Skill Channel (VDO Clip)
เกี่่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
บริการประชาชน
เอกสารทั่วไป
ดาว์นโหลด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5312-1002-3 โทรสาร. 0-5312-1001 E-mail: info@chiangmaiskill.go.th
POWER BY NUNTAPUN.COM
ระบบจัดการเว็บไซต์