Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cmskill/domains/chiangmaiskill.go.th/public_html/config/func.inc.php on line 974 Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/cmskill/domains/chiangmaiskill.go.th/public_html/config/switch_language.php on line 7 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เลือกภาษาเว็บไซต์
นายอิลหยัต คชสวัสด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับ ศพจ.เชียงใหม่
CHIANGMAI SKILL
หน่วยงานภายใน
CHIANGMAI SKILL
บริการประชาชน
CHIANGMAI SKILL
KM Conner
CHIANGMAI SKILL
เอกสารองค์กร
CHIANGMAI SKILL
เอกสาร-ดาว์นโหลด
CHIANGMAI SKILL
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ พิจารณา ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน "โครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงา
นวดแผนไทย 180 ชม.
ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
ฝึกอบรมเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฟรี...
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ด่วน...
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
วุฒิบัตรของผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
สามารถมาขอติต่อรับวุฒิบัตรได้ที่ ห้องรับสมัครฝึกอบรม ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กำหนดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่น 3/2557
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหรไทยรองรับครัวไทยสู
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร (พนักงาน,พ่อครัว-แม่ครัว หรือเจ้าของกิจการร้านอาหาร) , พนักงานในสถานประกอบกิจการ ด้านร้านอาหาร-โรงแรม-ภัคตาคาร (เชฟ,กุ๊ก โรงแรม-ภัตตาคาร) ด้านอาหารเท่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมา
ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้...... (ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนตุ
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 22 สาขา
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
การขอออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ ส
ผลการปฏิบัติการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
กิจกรรม ศพจ.
สระเกล้าดำหัว เทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2557
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ผู้ว่า และ รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในวันที่ 15 เมษายน 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน โครงการคลินิกฯ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมโครงการคลีนิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน รุ่นที่ 43/2557 ให้กลุ่มบุคลากรของสถานประกอบกิจการ ได้แก่ บริษัท นิ่
ฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก กบข.
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรมของศูนย์เข้าร่วมเป็นวิทยาการ ในการจัดฝึกอบรมอาชีพทางด้านหลักสูตรการฝึกอาชี
Chiangmai Skill Channel (VDO Clip)
เกี่่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
บริการประชาชน
เอกสารทั่วไป
ดาว์นโหลด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5312-1002-3 โทรสาร. 0-5312-1001 E-mail: info@chiangmaiskill.go.th
POWER BY NUNTAPUN.COM
ระบบจัดการเว็บไซต์