เลือกภาษาเว็บไซต์
นายอิลหยัต คชสวัสด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับ ศพจ.เชียงใหม่
CHIANGMAI SKILL
หน่วยงานภายใน
CHIANGMAI SKILL
บริการประชาชน
CHIANGMAI SKILL
KM Conner
CHIANGMAI SKILL
เอกสารองค์กร
CHIANGMAI SKILL
เอกสาร-ดาว์นโหลด
CHIANGMAI SKILL
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
18 กุมภาพันธ์ 2556 BY เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
View 35524
หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึก

การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ  ในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติ หรืออาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่จากอาชีพเดิม โดยมีจุดประสงค์ให้แรงงานมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้ว่างงาน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกร ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องขัง ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ทหารก่อนปลดประจำการ ชาวเขา ผู้พิการ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัครฝึกอบรม ประกอบด้วย

1.   อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ   

2.   ผู้ทำงานทำงานอยู่แล้ว แต่ต้องการฝึกอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติ 

หรืออาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่จากอาชีพเดิม

หลักสูตรและระยะเวลาการฝึก : หลักสูตรตามความต้องการของแต่ละพื้นที่เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้  ระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 180 ชั่วโมง

หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 

ระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 180 ชั่วโมง

 

ประกอบด้วย

- การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

- การซ่อมรถจักรยานยนต์

- การเชื่อมไฟฟ้า

- การทำเหล็กดัด

- การซ่อมเครื่องปรับอากาศ

- การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

- การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

- การก่ออิฐ – ฉาบปูน

- การปูกระเบื้อง

- การทาสีตกแต่ง

- การก่อสร้างอาคารไม้

- การทำฐานราก

- การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

- การทำบล็อกแผ่นพื้นทางเดินคอนกรีต

- การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวด

- การทำม้าไม้เทียม

- การจักสานไผ่ขด

- การตัดเย็บชุดพื้นเมือง

- การทำผ้าบาติก

- การทอผ้า

- การปักผ้าชาวเขา

- การเย็บกระเป๋าผ้า

- การประดิษฐ์ของใช้จากผ้า

- การประดิษฐ์ของชำร่วย

- การทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

- การร้อยลูกปัด

- การเพ้นท์สีแก้ว และกระจกใส

- การทำของเล่นพื้นบ้าน

- การทำศิลปะประดิษฐ์

- การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว

- การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าฝ้าย

- การประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร

- การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา

- การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น

- การประกอบอาหารไทย

- การทำขนมไทย

- การทำอาหารว่าง

- การทำเครื่องดื่มสมุนไพร

- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

- การนวดแผนไทย

- การนวดน้ำมัน

- การทำลูกประคบ ระยะเวลาฝึก 30 – ๖๐ ชั่วโมง

- การทำโคม-ตุง  ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การทำตุงล้านนา ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การแกะสลักไม้ ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การดุนโลหะ ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การฉลุกระดาษ ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- เครื่องปั้นดินเผา(ตุ๊กตาและของตกแต่งบ้าน) ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การเขียนลายเซรามิกส์ ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การเขียนลายพัดและร่ม ระยะเวลาฝึก ๓๐- ๖๐ ชั่วโมง

- การทำเครื่องเขินโบราณ ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การทำไผ่ขด ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การจักสานไม้ไผ่ ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การทำลูกประคบสมุนไพร ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การทำผลิตภัณฑ์ความงามจากพืชสมุนไพร ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การออกแบบแกะลายผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- การออกแบบลวดลายผ้าพื้นเมือง ระยะเวลาฝึก ๓๐ – ๖๐ ชั่วโมง

- สาขาอื่น ๆ (หลักสูตรจัดทำขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น)

 

 หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึก

การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ  ในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติ หรืออาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่จากอาชีพเดิม โดยมีจุดประสงค์ให้แรงงานมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้ว่างงาน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว

คุณสมบัติผู้สมัครฝึกอบรม ประกอบด้วย

1.   อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ   

2.   ผู้ที่มีกิจการเป็นของตนเอง แต่ต้องการฝึกอบรมด้านบริหารการจัดการ หรือ ต้องการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรและระยะเวลาการฝึก : หลักสูตรตามความต้องการของแต่ละพื้นที่เน้นให้ผู้ผ่านการอบรม

สามารถนำไปประกอบอาชีพได้  ระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 18 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ชั่วโมง

หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ

ระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 18 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ชั่วโมง

ประกอบด้วย

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์

- การเป็นเถ้าแก่ยุคไอที

- สาขาอื่น ๆ (หลักสูตรจัดทำขึ้นตามความต้องการของเจ้าของกิจการ)

 

ขั้นตอนการฝึก PDF

เกี่่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
บริการประชาชน
เอกสารทั่วไป
ดาว์นโหลด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5312-1002-3 โทรสาร. 0-5312-1001 E-mail: info@chiangmaiskill.go.th
POWER BY NUNTAPUN.COM
ระบบจัดการเว็บไซต์